Forårets foredrag handlede om 1700-tallet og faldt hermed ind under temaet "Århundredets festival".

1700festival

Mandag den 20. februar

Annette Hoff, museumsinspektør, dr. phil., Horsens Museum: "Herregårdsfruers hverdagsliv. Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber – hverdagsliv 1771-96 på herregården Bidstrup i Horsens".

Baroner og bryggerspiger og spindekoner myldrer frem, når man åbner de små regnskabsbøger, der siden 1790'ernee har været gemt i kældrene under Bidstrups sale. Med pertentlig skrift har Karen Rosenkrantz de Lichtenberg skrevet sine daglige regnskabsnotater, og år efter år kunne vi følge herregårdsfruen hverdagsliv ned i alle detaljer. Vi var vidner til barselsstue, svigermors besøg, sygdom og død, og hustruen som lystfisker.

Mandag den 12. marts

Mogens Larsen: "Stavnsbåndets ophævelse og tiden derefter".

Vi hørte om tiden op til stavnsbåndets ophævelse med Struense, dronning Caroline Matilde, enkedronningen samt kongen og kronprinsen, Stavnsbåndets ophævelse med brødrene Rewentlov, Colbjørnsen m.v., Frihedsstøtten samt tiden op til 1800-tallet "Den florisante periode".

Mandag den 16. april

Erik Kann: "Slægtsforskning i bondeslægter før landboreformerne. Gennemgang af kildematerialet 1660- ca. 1750".

Arbejdet med bondeslægter i tiden før de store landboreformer i midten af 1700-tallet er på mange måder anderledes end i tiden efter reformerne.

Krongodset og ryttergodset er stadig betydningsfulde faktorer i samfundsstrukturen, besiddelsesforholdene er i flere henseender anderledes og det lokale administrative apparat kun udviklet i beskedent omfang. Kildemæssigt er tiden før midten af 1700-tallet knapt så righoldig, men stadig rigelig til, at man sagtens kan manøvrere med udbytte som slægtsforsker.

Aftenens foredrag så på kildemulighederne fra perioden 1660-ca 1750 og forsøgte desuden gennem praktiske eksempler at give vejledning i, hvordan man bedst kunne gribe slægtsstudierne an fra denne periode.