Forårets foredrag handlede om 1800-tallet og faldt hermed ind under temaet "Århundredets Festival":

Århundredets festival - 1800-tallet

Mandag den 10. februar

Agnete Birger Madsen, ph.d., Aarhus: Kvindfolk og fattigfolk på landet ca. 1850.

Foredraget handlede om en af Agnete Birger Madsens formødre Kirsten Andersdatter og
dennes datter Andresine. Vi hører om de forladte koner og ugifte mødre, spinde-, sy- og
vævekonerne på landet - et miljø, vi ellers ikke kender meget til. Men Kirsten havde skrevet
til amtmanden flere gange, og fra disse breve og andre kilder kunne vi udlede en masse om
hendes liv og levevilkår, hvor det handlede om overlevelse.

Mandag den 10. marts

Rasmus Glenthøj, ph.d., Syddansk Universitet: Skilsmissen fra Norge.

I 1814 blev Danmark og Norge efter stormagternes vilje skilt fra hinanden. Denne adskillelse fik danskerne
til at dyrke og omforme den nationale historie, kultur og identitet i et forsøg på at
genrejse nationen. Skilsmissen betød et afgørende skridt bort fra 1700-tallets statspatriotisme
og hen imod 1800-tallets nationalisme.

Mandag den 14. april

Lisbeth Smedegaard Andersen, pensioneret præst: "Skrædderen" - en historie om
1800-tallet.

Med udgangspunkt i Lisbeth Smedegaard Andersens oldefars historie tegnedes
et billede af en tid fuld af politiske og åndelige modsætninger. Der foregik en indædt kamp
om de kristne og åndelige værdiers rolle i et samfund, der i stigende grad prægedes af naturvidenskabens
landvindinger, og hvor også det gamle familiemønster var under forandring.