Slægtsforskningscaféen afholdtes på Hovedbiblioteket i Mølleparken og fandt sted i perioden 7. marts - 15. marts 2014 i hele bibliotekets åbningstid.

Slægtshistorisk Forening og Lokalarkiverne tilbød at hjælpe folk i gang med at finde deres slægt. Interesserede skulle blot medbringe fødested, fødeår og navn på bedsteforældre eller oldeforældre.

1800-tallet var præget af mange skelsættende begivenheder i Danmarks historie, f.eks. tabet af Norge, treårskrigen, Grundloven, tabet af hertugdømmerne, indvandring fra land til by, andelsbevægelsen og højskolebevægelsen (rundt om slægtsforskningscaféen er der 32 store plancher, der fortæller hele historien om 1800-tallet).

Hvem var anerne, og hvordan mon de oplevede de mange kendte personer og spændende begivenheder i 1800-tallet?

Deltagelse var gratis!

{gallery}1800tallet/cafe{/gallery}

Billederne fra slægtsforskningscaféen er taget af Gitte Dalhoff.


Se en liste over gode links (også) for begyndere  pilHoejre

Rundt om slægtsforskningscaféen var der 32 store plancher, der fortalte historien om 1800-tallet. Se plancherne pilHoejre