Foreningens program for efteråret 2017 byder på 4 foredrag under temaet "Herskab og tjenestefolk" - i denne sæson om herskabet:

Mandag den 11. september

Steen Ivan Hansen: Thorkild Dahl – en lærd praktiker på Moesgaard

Godsejer Thorkild Dahl (1807-1872) var ikke alene en dygtig godsejer på herregården Moesgård. Han var også en lærd mand, der samlede 16.000 bind bøger og var medstifter af bl.a. Jysk Selskab for Historie og Topografi. Politisk spillede han en stor rolle som stiftamtmand samt forkæmper for den frie forfatning. Også på en række andre felter spillede Thorkild Dahl en stor rolle, så han er en af Aarhus’ største profiler. Datteren Bothilde arvede Moesgård, og hun ejede godset til sin død i 1952. To generationer kom således til at eje gården i hele 110 år.

Mandag den 9. oktober

Eva Schmidt: En herremands storhed og fald, slægten Holstein-Rathlou fra Rathlousdal

Anden halvdel af 1800-tallet bliver kaldt herregårdenes ”Indian Summer.” Landadelen, hvis position var truet, havde en særdeles god økonomi, og den blev brugt dels til at udvikle deres landbrug, dels til at manifestere deres status gennem et enormt luksusforbrug. På godset Rathlousdal var ejeren hofjægermester Emil von Holstein-Rathlou et tydeligt eksempel på denne tid, men samtidig er det historien om en magtfuld godsejers fald fra tinderne.

Mandag den 13. november

Niels Clemmensen: Mogens Frijs, lensgreve og politiker

Mogens Frijs var en af sin samtids mest respekterede politikere, men først og fremmest var han lensgreven til Frijsenborg, der aldrig glemte, at han var født ind i en Danmarks ældste adelsslægter. I dette foredrag hører vi om, hvordan denne konservative aristokrat trods sin baggrund kom til at spille en afgørende rolle for demokratiseringen af Danmark uden nogensinde at gå på kompromis med sine aristokratiske værdier.

Mandag den 11. december

Signe Boeskov: Herregårdsfamilien Tang fra Nørre Vosborg 1850-1920

Perioden fra midten af 1800-tallet til starten af 1900-tallet bød på store økonomiske, politiske og statusmæssige udfordringer og omvæltninger for landets herregårde. Samtidig var det paradoksalt nok en epoke, der kan betragtes som en gylden tid på godserne, hvor mange herregårde oplevede en sidste blomstringstid. Det gjaldt ikke mindst på den vestjyske herregård Nørre Vosborg, hvor familien Tangs helt særlige måde at udfylde rollen som herskab og godsejere på var med til at vende krise til opblomstring.

Spørgehjørnet

Herudover gennemføres spørgehjørnet på Hovedbiblioteket på følgende datoer:

  • 8. august
  • 12. september
  • 10. oktober
  • 7. november
  • 12. december.

Læs mere om spørgehjørnet Spørgehjørnet

Tid og sted

  • Foredragene er hver gang kl. 19.15 i Festsalen i Lokalcenter Fuglebakken, Morten Eskesens Vej 2, 8210 Aarhus V – lige over for Møllevangsskolen.  Linie 13 (1 gang i timen) holder ved døren og linie 5A (4 gange i timen) har stoppested ved Fuglebakkevej på Ringgaden.  Derfra er der 5 minutters gang til lokalcentret.  Der er få P-pladser lige udenfor, ligesom der kan parkeres på Fuglebakkevej, på Møllevangs Allé samt på Helge Rodes Vej (gennemgang til Morten Eskesens Vej). GPS-adresse: Morten Eskesensvej 13.
  • Spørgehjørnet: Kl. 13.00-16.00 på DOKK1. 

Betaling

Der betales 20 kr. (50 kr. for ikke-medlemmer) for foredrag og kaffe.