Foreningens program for efteråret 2019 byder på 4 foredrag:

Mandag den 9. september

Erik Kann: Slægtsforskeres brug af arkivalier om dødsboer

Skifteprotokoller rummer nogle af de vigtigste oplysninger overhovedet for slægtsforskere, og materialet er ikke blot særdeles velbevaret, men også noget af det kildemateriale, der rækker længst tilbage i tid. Det er i skifteprotokollen, regnskabet skal gøres op både over det jordiske gods, over børnenes fordeling på ægteskaber, og sidst men ikke mindst over de eventuelle uægte børn, der kunne bruge skifteretten som afsæt for eventuelle økonomiske krav! Med udgangspunkt i en række praktiske eksempler vil aftenens foredrag give en introduktion til det omfattende materiale, dets benyttelse og det udbytte, man som slægtsforsker kan have af at arbejde med skiftearkivalier.

Mandag den 14. oktober

Svend-Erik Christiansen: Faderskabssager

Børn født uden for ægteskab giver ofte problemer i slægtsforskningen. Ikke sjældent er det svært at identificere faderen ud fra det opgivne navn i kirkebogen, hvis ellers der overhovedet er anført noget navn på faderen deri. I foredraget ses nærmere på muligheden for alligevel at finde frem til faderen via andre kilder som f.eks. alimentationssager (faderskabssager).

Mandag den 11. november

Poul Duedahl: Forbrydelsens ansigt

Siden 1850 har fotografiet været et centralt led i politiets efterforskningsarbejde. Forbryderbillederne giver et sjældent glimt af den kriminelle underverden i en tid, hvor det ellers var forbeholdt velhavere at lade sig fotografere. De er repræsentanter for den første praktiske anvendelse af fotokameraet i Danmark, og de udgør samtidig et forvarsel om nutidens identifikations- og overvågningssamfund. Der vises udvalgte forbryderbilleder fra de danske arkiver, og der fortælles om baggrunden for, at vedkommende blev fotograferet. Foredraget bygger på bogen ”Forbrydelsens ansigt”, der blev kåret som Årets Historiske Bog 2013.

Mandag den 9. december

Svend-Erik Christiansen: Skilsmisser

I katolsk tid (før 1536) var det ikke muligt at blive skilt og indgå i nyt ægteskab. Siden blev det muligt at blive skilt, men i starten kun når særlige betingelser var opfyldt. I mange år var der krav om både en gejstlig og verdslig mægling mellem parterne, før en skilsmisse kunne tillades. I foredraget ses nærmere på kildernes oplysninger om ægtefolk, der ønsker at blive skilt.

Spørgehjørnet

Herudover gennemføres Spørgehjørnet på DOKK1 på følgende datoer:

  • 13. august
  • 10. september
  • 8. oktober
  • 12. november
  • 10. december.

Læs mere om Spørgehjørnet »»

Tid og sted

  • Foredragene er hver gang kl. 19.15 i Festsalen i Lokalcenter Fuglebakken, Morten Eskesens Vej 2, 8210 Aarhus V – lige over for Møllevangsskolen.  Linie 13 (1 gang i timen) holder ved døren og linie 5A (4 gange i timen) har stoppested ved Fuglebakkevej på Ringgaden.  Derfra er der 5 minutters gang til lokalcentret.  Der er få P-pladser lige udenfor, ligesom der kan parkeres på Fuglebakkevej, på Møllevangs Allé samt på Helge Rodes Vej (gennemgang til Morten Eskesens Vej). GPS-adresse: Morten Eskesensvej 13.
  • Spørgehjørnet: Kl. 13.00-16.00 på DOKK1. 

Betaling

Der betales 20 kr. (50 kr. for ikke-medlemmer) for foredrag og kaffe.