Jørgen Green: Amtmanden var med i det hele - også det militære!

Jørgen Green er forfatter til "Slægtsforskerens ABC" og "Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og søværnets arkiver". Han fortalte i sit foredrag bl.a. om amtmanden som medlem af ryttergodssessionerne og som tilsynsførende med søindrulleringen samt deltager i sessionerne.

Endvidere var det amtmanden, som var ansvarlig for udstedelse af de amtspas, som en værnepligtig frem til 1849 skulle have udstedt, hvis den værnepligtige ønskede at flytte til et andet amt.

Se foredraget »»