Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen: Gennembrud og sammenbrud – Aarhus’ udvikling 1800-2000.

Søren Bitsch Christensen gav først en hurtig gennemgang af Aarhus’ udvikling fra gennemsnitlig købstad til regional hovedstad. Hvordan havde byen forandret sig? Hvad havde været det drivende? Og hvordan havde kulturmiljøet det?

Herefter fortalte han om Aarhus Stadsarkiv. Stadsarkivet er flyttet ind i DOKK1 og fortsætter desuden sine digitaliseringsprojekter. Efter Sejrs Sedler var turen nu kommet til byrådsforhandlingerne, der lægges på nettet for perioden 1868-1998, og samtidig var arkivets frivillige gået i gang med at transskribere sognerådsprotokollerne fra 1842 og frem, ligesom Family Search var i gang med at digitalisere de kommunale mandtal 1867-1945. Hvilke muligheder gav det slægtsforskerne i Aarhus?

Arkivar Martin Philipsen Mølgaard fortalte herefter om arkivets projekt med digitalisering af sognerådsprotokollerne.

Se slides fra denne præsentation »»