Karen Greve Straarup: Skudsmålsbogens historie

Hvad var formålet med skudsmålsbogen, og hvordan blev den benyttet? Skudsmålsbogens historie er i høj grad også tyendets historie. Historien blev belyst ved nogle konkrete eksempler, hvor man kunne se lidt personalhistorie.

Foredraget gav også anvisning på, hvor man kan forvente at finde skudsmålsbøger, og hvordan man opsporer dem.

Se noterne fra foredraget »»