Det var etatsråd Gerhardt de Lichtenberg der i 1749 købte Bidstrup og oprettede stamhuset Bidstrup.

Ved Steen Ivan Hansens foredrag efter foreningens generalforsamling i marts blev de Lichtenbergs mange ejendomsbesiddelser gennemgået ved hjælp af hans slægtshistorie.

Gerhardt de Lichtenbergs stamhus