Steen Ivan Hansen: Thorkild Dahl – en lærd praktiker på Moesgaard

Godsejer Thorkild Dahl (1807-1872) var ikke alene en dygtig godsejer på herregården Moesgård. Han var også en lærd mand, der samlede 16.000 bind bøger og var medstifter af bl.a. Jysk Selskab for Historie og Topografi. Politisk spillede han en stor rolle som stiftamtmand samt forkæmper for den frie forfatning. Også på en række andre felter spillede Thorkild Dahl en stor rolle, så han er en af Aarhus’ største profiler. Datteren Bothilde arvede Moesgård, og hun ejede godset til sin død i 1952. To generationer kom således til at eje gården i hele 110 år.