Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen var der foredrag om Todbjerg-Mejlby-Hårup egnsarkiv ved Peter Boller.