Jens Aaberg: Ejendomshistorie 1844-1930

Fra ikrafttrædelsen af den nugældende matrikel 1844 til tiden efter indskrivningen af dokumenter i skøde- og panteprotokoller. Foredraget viste med konkrete eksempler, hvordan man ved hjælp af fx DAISY kan finde rundt i realregistre og skøde- og panteprotokollerne. Man kunne her i de fleste tilfælde nemt følge en ejendom tilbage til første del af 1800-tallet.

Der vistes også eksempler på, at skøde- og panteprotokollerne kan rumme andre spændende ting end blot ejendomshandel.

Tiden efter skøde- og panteprotokollerne, hvor skøderne findes i skøde- og servitutgenparter, blev også behandlet.