Ulrich Alster Klug: Ejendomshistorie efter ca. 1790

Der findes et væld af kilder til undersøgelse af slægtninges bopæl. Hvor lå huset, hvordan så det ud, og hvornår blev det bygget, samt findes det endnu?

Disse spørgsmål kunne kilderne ofte give svar på, også selvom ens slægtning havde boet til leje.

Ulrich introducerede kilderne, bl.a. matriklen 1844 og matrikelkort, kommunernes byggesagsarkiver, tinglysnings- og brandforsikringsarkivalier m.v. og gav nogle herlige eksempler.