Gudrun Gormsen: Bondens bygninger

Hvordan var bondegårdene indrettet i 1700- og 1800-tallet? Foredraget gennemgik de forskellige funktioner, en bondegård rummede.

Den ældre byggeskik på landet var i vid udstrækning afhængig af adgangen til lokale byggematerialer, og derfor var gårdene forskelligt bygget i de forskellige egne af landet.

Foredraget gennemgik variationerne og nogle af de kulturelle traditioner, der var forbundet med bondens bolig og levevis.