Generalforsamling og indlæg ved stadsarkivar Søren Bitsch Christensen.

Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen var der to indlæg

  • Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen, der fortalte om, hvad vi kunne bruge hinanden til. Stadsarkivet er nu i luften med et nyt digitalt arkiv med masser af kilder til slægtshistorien. Vi hørte om, hvordan det fungerede, og gav et bud på, hvordan vi kunne gøre det bedre og arbejde sammen til glæde for alle i Aarhus.
  • Marianne Vasard Nielsen fra Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling, der fortalte historien "Fra landsbyen Elsted til stationsbyen Lystrup".