Udskriv

Generalforsamling og indlæg ved stadsarkivar Søren Bitsch Christensen.

Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen var der to indlæg