Erik Kann: Slægtsforskeres brug af arkivalier om dødsboer

Skifteprotokoller rummer nogle af de vigtigste oplysninger overhovedet for slægtsforskere, og materialet er ikke blot særdeles velbevaret, men også noget af det kildemateriale, der rækker længst tilbage i tid.

Det er i skifteprotokollen, regnskabet skal gøres op både over det jordiske gods, over børnenes fordeling på ægteskaber, og sidst men ikke mindst over de eventuelle uægte børn, der kunne bruge skifteretten som afsæt for eventuelle økonomiske krav!

Med udgangspunkt i en række praktiske eksempler gav aftenens foredrag en introduktion til det omfattende materiale, dets benyttelse og det udbytte, man som slægtsforsker kan have af at arbejde med skiftearkivalier.

Kilder: