Svend-Erik Christiansen: Faderskabssager

Børn født uden for ægteskab giver ofte problemer i slægtsforskningen. Ikke sjældent er det svært at identificere faderen ud fra det opgivne navn i kirkebogen, hvis ellers der overhovedet er anført noget navn på faderen deri.

I foredraget blev der set nærmere på muligheden for alligevel at finde frem til faderen via andre kilder som f.eks. alimentationssager (faderskabssager).

Hent præsentationen »»

Det er en stor fil, så vær tålmodig mens dens hentes.