Svend-Erik Christiansen: Skilsmisser

I katolsk tid (før 1536) var det ikke muligt at blive skilt og indgå i nyt ægteskab.

Siden blev det muligt at blive skilt, men i starten kun når særlige betingelser var opfyldt. I mange år var der krav om både en gejstlig og verdslig mægling mellem parterne, før en skilsmisse kunne tillades. I foredraget blev der set nærmere på kildernes oplysninger om ægtefolk, der ønskede at blive skilt.

Se slides fra foredraget »»