Dette foredrag var en appetitvækker til brug af dødsattester og jordemoderprotokoller.

Desuden berørtes de statslige sindssygeanstalter, der blev grundlagt i 1850’erne og i hvis patientjournaler der kan hentes enestående oplysninger. Efter en kort gennemgang af arkivfonde og arkiver gav Ulrich Alster Klug nogle interessante eksempler.

Se præsentationen fra foredraget »»