Udskriv

Gotisk læseprøve 1. halvår 2019

Thi kjendes for Ret
Arrestanten Poul Nielsen Hiort, bør hensættes til Fæst-
ningsarbeide for hans Livstid.
Arrestantinden Bodil Jensdatter, Jacob Skrædders Hustrue
af Balle, bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i
20 Dage og Nætter i 4 Terminer med 5 Dages og Nætters
Mellemfrist mellem hver Termin.

De tiltalte Hans Jacobsen Præst og Hans Møller begge
af Balle bør bøde til Randers Amts Fattigkasse den
Første 5 Rbd den Anden 2 Rbd Sølv.
Samtlige Tiltalte bør hver for sit Vedkommende
betale alle af Sagen lovligen flydende Omkostninger,
og derunder Sallarium til Actor Procurator Hansen
og Defensor Procurator Olsen til hver 5 Rbd Sølv, samt
Budleie til Defensor efter Overøvrighedens nærme-
re Bestemmelse.
At efterkommes under Adfærd efter Loven.
Ebeltoft den 27 Maii 1829
Stockfleth

Lidt baggrund

Budleie betyder ifølge Moths ordbog et buds betaling.

Poul Nielsen Hiort blev dømt for at have stjålet seks loftsbrædder og nogle staver til en værdi af 2 rigsdaler og 3 skilling fra et ubeboet hus. Han var desuden tiltalt for at have stjålet noget korn fra sin husbond, men dette blev ikke bevist. Han var tidligere dømt to gange for tyveri og havde afsonet hhv. 2 år i Viborg tugthus og 4 års tvangsarbejde i Københavns rasphus. Hans straf bliver så hård, netop fordi det er tredje gang, han bliver straffet. Hans alder er ikke oplyst. Hans forsvarer henviser til en lægeattest, efter hvilken han har en uhelbredelig skade på det ene knæ, og at han ikke kan udholde svært arbejde.

Bodil Jensdatter var 50 år og ikke tidligere straffet. Det nævnes dog, at hun har været løsagtig og har begået hor. Hun blev dømt for hæleri, fordi hun havde skjult de stjålne genstande.

Hans Jacobsen Præst var 43 år. Han var sat til at bevogte Bodil Jensdatters hus, men havde modtaget en sæk med 4 skp. byg fra hende som betaling for et tilgodehavende. Desuden var han vidende om, at en pude og en dyne blev fjernet fra huset.

Hans Møller på 52 år skulle også bevogte huset, men har sovet på vagten og også forladt den.


Hele teksten kan ses her »»