Gotisk læseprøve

Læs i denne sektion oversættelsen til den læseprøve, der står i halvårsprogrammet.

Der gives også lidt baggrund til historien.

laeseproeve2021 2

Randers amt, Djurs Sønder-Mols Herredsfoged, Sager til politiprotokoller , 1821 - 1822 - opslag: 87 af 713 opslag.

lLæseprøve forår 2021

Randers amt, Djurs Sønder-Mols Herredsfoged, Almindelig korrespondance, 1793 - 1850 – opslag 51 af 2649

Gotisk læseprøve 2020-2

d: 24de April Kl: 12½ Midnat mødte vi undertegnede hos Søren
Nielsens Kone i Thiirstrup der var i haard Barnsnød.

Læseprøve 1-2020

Skrivelse fra by- og herredsfoged Horneman
i Ebeltoft til pastor Møller i Agri:

Læseprøve 2-2019

Dom
i Iustitssagen mod Rasmus Madsen Aalborg af Thiirstrup.
Tiltalte Rasmus Madsen Aalborg, som er over criminel
Lavalder, og ikke overbeviist om tilforn at have begaaet
nogen Forbrydelse, er under denne Sag ved egen Tilstaaelse,
der stadfæstes ved de oplyste Omstændigheder, overbeviist
om, at have begaaet Tyverie af 2 Skp Rug, som er vurde-
ret til 1 Rbdlr Seddel, hos Kirkesanger Petersen i Thiirstrup,