Gotisk læseprøve

Læs i denne sektion oversættelsen til den læseprøve, der står i halvårsprogrammet.

Der gives også lidt baggrund til historien.

laeseproeve2022 1

Randers amt, Djurs Sønder-Mols Herredsfoged, Almindelig korrespondance 1809 - 1820, opslag 139 af 353

Indlagte Restanceliste har Sognefogden paa Lo-
vens Maade at udpante for hos Tjenestepigen
Karen Jørgensdatter paa Fridderichesminde.
Vel er Summen ubetydelig, men netop her-
for, og for Exemplets Skyld, maae Sognefogden
ej selv betale eller lade andre betale de 3 s: for
Pigen, men hun skal selv betale Dem, eller der
gjøres Udpantning i hendes Tøy for dem.
Efter Frd. 11. Nov 1791 §5 tilkommer Sognefog-
den desuden for Udpantningen 12 s:, som
han er berettiget til under Forretningen
at gjøre sit Udlæg for hos den Skyldige.

Ebeltoft den 24. Jul: 1813
Hornemann

her ved sendes de 3 Skilling som ieg
haver giort udpantning for tilligemed
mit Eged gebyr ieg beder om forladelse det
vared noged længe da ieg altid haver nok
at bestille. under danigst Anders Thuesen

Til Sognefogden i Egsmark

 

Margen til venstre:
De 3 s laa vi ved Olivarius
den 14. Sept 1813

**************************************************

Hornemann var herredsfoged i Djurs Sønder og Mols herreder
Anders Thuesen i Egsmark var sognefoged i Dråby Sogn, Mols Herred
Holger Nielsen Olivarius var sognepræst i samme sogn


Hele teksten kan ses her »»

laeseproeve2021 2

Randers amt, Djurs Sønder-Mols Herredsfoged, Sager til politiprotokoller , 1821 - 1822 - opslag: 87 af 713 opslag.

lLæseprøve forår 2021

Randers amt, Djurs Sønder-Mols Herredsfoged, Almindelig korrespondance, 1793 - 1850 – opslag 51 af 2649

Gotisk læseprøve 2020-2

d: 24de April Kl: 12½ Midnat mødte vi undertegnede hos Søren
Nielsens Kone i Thiirstrup der var i haard Barnsnød.

Læseprøve 1-2020

Skrivelse fra by- og herredsfoged Horneman
i Ebeltoft til pastor Møller i Agri: