Læseprøve fra programmet

Randers amt, Djurs Sønder-Mols Herredsfoged, Almindelig korrespondance 1850 - 1874, opslag 41 af 2441.

Herredscontoiret underrettes herved
at Hr. Kirkemanns Karl der igaar
blev meldt at var bleven borte, nu
er funden hængt over Reisestalden,
hvilket ikke var skeet igaar, da der
blev søgt paa dette Sted, han blev
strax skjaaret ned, og Districtslæge
Steenberg fra Grenaae, var tilfældigviis
tilstæde synede ham og erklærede
at der intet var at gjøre for at skaffe
ham tillive. - Da det nu er Aften
formener jeg det ikke er nødvændigt at
sende Estaffette med Brevet, -
Ærbødigst
Thirstrup d 4 April 1865
H Hvitved
Til Herredscontoiret i Ebeltoft

**************************************************

Dødsfaldet er indført i kirkebogen for Tirstrup (Djurs Sønder Herred, Randers Amt): den afdøde var den 35-årige Johan Didrik, som var tyende i Tirstrup kro. ”Som Selvmorder blev han ikke begravet med Jordpaakastelse.”


Hele teksten kan ses her »»