Udskriv

Gotisk læseprøve 2020-2

d: 24de April Kl: 12½ Midnat mødte vi undertegnede hos Søren
Nielsens Kone i Thiirstrup der var i haard Barnsnød.

1806

d: 24de April Kl: 12½ Midnat mødte vi undertegnede hos Søren
Nielsens Kone i Thiirstrup der var i haard Barnsnød - Foste-
ret kom forkeert med høire Skulder for - blev strax
vendt - med Fødderne først - og der var Liv endnu
i det da Fødderne bleve fødte, men inden Armene
og Hovedet blev født var det dødt - Navlestrengen
strax kold - og alt Forsøg til at gjenkalde Livet
forgiæves anvendt. Moderen blev behandlet paa
sædvanlig Maade - og under Fødselen laae hun tvert
over Sengen - da ingen Fødselsleje gaves ellers.
Moderen er, efter overstanden Fødsel, temmelig rask
Dette alt bevidne vi, som virkelig passeret

Marie Simonsdtr Ane Jensdtr Thirstrup
Examineret Gjordemoder som overværende

Hele teksten kan ses her »»