laeseproeve2021 2

Randers amt, Djurs Sønder-Mols Herredsfoged, Sager til politiprotokoller , 1821 - 1822 - opslag: 87 af 713 opslag.

Ærbødigst P M

Da Søren Molboe af Søeholt Mølle sidstafvigte
Løverdag i Overværelse af Vidnerne Friderik
Sørensen Koch og Søren Sørensen Fugelslev begge
ved Søeholt Mølle har overfaldet mig og til-
føiet mig et Slag med en Spade m. m. saa
maae jeg i denne Anledning bede bemeldte
Søren Molboe indstevnet for en Politiret
for at dømmes efter Loven og Anordningerne,
saafremt han ikke i Mindelighed vil for-
lige Sagen.

Ebeltoft d. 24. Januarij 1822

Jens Rasmusen Hjul-
mand med ført Pen


Hele teksten kan ses her »»