Gotisk læseprøve

Læs i denne sektion oversættelsen til den læseprøve, der står i halvårsprogrammet.

Der gives også lidt baggrund til historien.

Gotisk læseprøve 1. halvår 2019

Thi kjendes for Ret
Arrestanten Poul Nielsen Hiort, bør hensættes til Fæst-
ningsarbeide for hans Livstid.
Arrestantinden Bodil Jensdatter, Jacob Skrædders Hustrue
af Balle, bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i
20 Dage og Nætter i 4 Terminer med 5 Dages og Nætters
Mellemfrist mellem hver Termin.