Vil du gerne lære at bruge de historiske kort, som vi har adgang til på nettet?

Så gå ind på Lisbeth Bjerre Kruses hjemmeside og hent vejledningen til brug af historiske kort pilHoejre