Slægtshistorisk Forening, Århus - om søfolk

Geografisk område: Danmark

Kort beskrivelse:

 • Navigationsdirektoratets (fra 1988 Søfartsstyrelsen) arkiver i Rigsarkivet er i hovedsagen ikke scannede, men kan findes via DAISY med nedenstående link.

Det mest interessante i personalhistorisk sammenhæng er:

 • Afviste elever (1881-1916)
 • Ansøgninger fra styrmandselever om statsunderstøttelse (1896-1908)
 • Attester over befarne værnepligtiges søfart (1898-1905)
 • Attester over styrmandselevers søfart (1893-1897)
 • Eksamensprotokol for almindelig styrmandseksamen (1781-1893)
 • Eksamensprotokol for længdeeksamen (1838-1869)
 • Eksamensprotokol for styrmandseksamen i hertugdømmerne (1804-1864)
 • Elevprotokol, de enkelte søfartsskoler (1858-1988)
 • Lønningsbog for lærerpersonale (1931-1958)
 • Skolepengeprotokol for styrmandsskolerne (1922-1962)
 • Skolepengeprotokoller for sætte- og fiskeskipperskolerne (132-1962)

Link: https://www.sa.dk/daisy/

Ved at benytte slaegt-aarhus.dk accepterer du brugen af cookies. Hvis du siger nej tak, er der måske dele af hjemmesiden der ikke vil virke.