Nyheder

Atter er der fundet godt nyt til folk med sømænd og sejlere i slægten.

Denne gang

  • Skipperjournaler fra København 1780-1828
  • Den danske flådes officerer og mandskab indtil ca. 1850

Se nyhederne på søfarts-nyhedslisten »»

Gamle bøgerFor at udtrykke støtte til det store arbejde som udføres i regi af Danske Slægtsforskeres i Slægtsforskernes Bibliotek, hvor der til stadighed kommer nye, digitaliserede kilder til, er Slægtshistorisk Forening, Århus blevet sponsor for biblioteket.

Se alle de gode titler på hylderne i biblioteket »»

Danske Slægtsforskere

Som det nok er de fleste bekendt, har foreningerne DIS-Danmark og Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger sluttet sig sammen til en fælles forening: Danske Slægtsforskere.

På et bestyrelsesmøde den 28. august 2018 besluttede bestyrelsen at tilslutte Slægtshistorisk Forening, Århus til Danske Slægtsforskere som en lokalforening.