Nyheder

postetaten flipbogI 2009 havde Slægtshistorisk Forening, Århus besøg af Toke Nørby, der fortalte om sin bog "DDPE, Den Danske Postetat", der omfatter 4300 postfolks biografier (se beskrivelsen af foredraget her »»).

Denne bog er nu blevet lagt på nettet som en såkaldt "flipbog", en bog, som man kan bladre i på nettet.

Ved samme lejlighed er indholdet blevet ajourført med nogle rettelser og tilføjelser.

Så for folk med postansatte i slægtstræet er der noget at komme efter!

Læs bogen her »»

Atter er der fundet godt nyt til folk med sømænd og sejlere i slægten.

Denne gang

  • Navigationsdirektoratet (Søfartsstyrelsen) 1781-1991
  • Styrmænd, telegrafister, skippere m.m. uddannet 1921-1991
  • Svendborg Navigationsskole 1852-1876

Se nyhederne på søfarts-nyhedslisten »»

Rigsarkivet i Viborg afholder en række arrangementer for brugerne.

Desuden afholdes en række torsdage med slægtshistoriske temaer med hjælp fra bruger til bruger.

Gamle bøgerFor at udtrykke støtte til det store arbejde som udføres i regi af Danske Slægtsforskeres i Slægtsforskernes Bibliotek, hvor der til stadighed kommer nye, digitaliserede kilder til, er Slægtshistorisk Forening, Århus blevet sponsor for biblioteket.

Se alle de gode titler på hylderne i biblioteket »»

Danske Slægtsforskere

Som det nok er de fleste bekendt, har foreningerne DIS-Danmark og Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger sluttet sig sammen til en fælles forening: Danske Slægtsforskere.

På et bestyrelsesmøde den 28. august 2018 besluttede bestyrelsen at tilslutte Slægtshistorisk Forening, Århus til Danske Slægtsforskere som en lokalforening.

Rigsarkivet oplyser at arkivernes læsesale i Viborg, København, Aabenraa og Odense fra 1. juni alle skal benytte elektronisk registrering. Til brug ved elektronisk registrering bruges sundhedskortet.

Vil du gerne lære at bruge de historiske kort, som vi har adgang til på nettet?

Hvordan finder man tingene på et arkiv?

Det kan virke uoverskueligt, men på Statens Arkivers hjemmeside er der et stort afsnit, der hedder "Brug arkivet". Herunder findes mange gode råd, bl.a. også med en sektion med E-learning, hvorved man fra sin egen computer kan blive klogere på hvordan man bruger arkivet.