Slægtshistorisk Forening, Århus - om søfolk

Geografisk område: Danmark

Kort beskrivelse:

  • Scannede protokoller og registre fra Underadmiralitetsretten ved Admiralitetet (Søetaten). Omfatter personel og deres ægtefæller, hovedsagelig beboere i Nyboder. Det scannede materiale findes nemmest i Rigsarkivets søgeside ”Søg i samlingerne. Under ”Fritekst” skrives ”Underadmiralitetsretten” og der markeres for ”Scannede arkivalier”. Samlingen omfatter udover skifteprotokoller også auktionsbøger og dombøger samt registre hertil.

Link: sa.dk/find/#q=underadmiralitetsretten&side=1&at=Scannede+arkivalier

Ved at benytte slaegt-aarhus.dk accepterer du brugen af cookies. Hvis du siger nej tak, er der måske dele af hjemmesiden der ikke vil virke.