Slægtshistorisk Forening, Århus - om søfolk

Geografisk område: Danmark

Kort beskrivelse:

  • Navne m.m. på skibsmandskaber, der forhyredes og udsejlede fra København. Indeholder også søfolk, der var hjemmehørende andre steder.

Indtil 1816 var København den eneste danske by, der havde en waterschout, men dette år fik Helsingør også en. I provinsen var det magistraten og byfogeden, der havde dette hverv. Waterschoutembedet blev nedlagt i 1871, og afløst af et mønstringskontor.

Protokollerne ligger på Arkivaliereonline, og for Københavns vedkommende tilrådes det at begynde med at søge i de årsopdelte navneregistre. Registre findes ikke for Helsingør.

Links:

Ved at benytte slaegt-aarhus.dk accepterer du brugen af cookies. Hvis du siger nej tak, er der måske dele af hjemmesiden der ikke vil virke.