Slægtshistorisk Forening, Århus - hjemmesidens logo

Randers amt, Djurs Sønder-Mols Herredsfoged,
Sager til justitsprotokoller I, 1837-1839 - opslag 8

Inspecteuren ved Viborg Tugt- og Forbedringshuus

har underrettet Directionen om at Fangen Wilhelm

Hansen, ogsaa Viborg kaldet, der efter Dom afsagt

i Høiesteret den 16 Marts 1837, blev afleveret til

denne Straffeanstalt paa 2 Aar for 2den Gang

begaaet Tyverie, i Dag har udstaaet denne Straf

samt at han er hjemmehørende i Fuglslev Sogn,

Sønder Herred.

Bemeldte Person bliver derfor ved et af

medundertegnede Stiftamtmand udstædt Transport-

pas paa den i Placaten 14 December 1810 befalede

Maade fremsendt til Her Overauditeuren.

Directionen for Viborg Tugt- og Forbedringshuus den

5te April 1839.

Ahlefeldt-Laurvig          N E Øllgaard

Til

Her Overauditeur Bye og Herredsfoged Stephansen


Hele teksten kan ses her »»

 

 

 

Ved at benytte slaegt-aarhus.dk accepterer du brugen af cookies. Hvis du siger nej tak, er der måske dele af hjemmesiden der ikke vil virke.