Slægtshistorisk Forening, Århus - hjemmesidens logo

Randers amt, Djurs Sønder-Mols Herredsfoged,
Sager til justitsprotokoller I, 1837-1839 - opslag 46 af 582

Retsindkaldelse

Efter Begjering af Gaardmand Jens
Christian Olesen i Rosmus indstævnes her-
ved Gaardmand Christen Hansen af
Ebdrup at møde for Sønder & Mols Her-
reders Ret Mandagen den 18de De-
cember, sædvanlig Tingtid og Sted, for
i Mangel af mindelig Forening,
at blive ved Dom tilpligtet at be-
tale Citanten tilgodehavende 21 Rd
Sedler og denne Sags Omkostninger
skadesløse. Laugdag er hævet.

Til Bekræftelse under Haand
og Segl.

Ebeltoft den 20 Novbr 1837

Gebyr - 38 2/5 S Sølv
skriver Tredive og Stephensen
otte 2/5 Skilling Sølv


Hele teksten kan ses her »»

Ved at benytte slaegt-aarhus.dk accepterer du brugen af cookies. Hvis du siger nej tak, er der måske dele af hjemmesiden der ikke vil virke.