Slægtshistorisk Forening, Århus - om søfolk

1920-1938

Færge

DSB's jernbanefærge "Nyborg" på Storebælt (Museet for Søfart)

Title Oprettelsesdato
Aarhus Havn 1854-1977 28. maj 2017
Bremen Passager Lister 1830-1945 28. marts 2020
Danmarks skibslister 1869-2002 15. februar 2017
Dansk færgehistorisk Selskab (ca. 1880-2013) 15. februar 2017
Dansk færgejournal ca. 1675 til nutiden 15. februar 2017
Dansk Fiskeristat 8. oktober 2017
Dansk polarsejlads 1915-2015 17. februar 2019
Dansk Søfartshistorie Register 16. oktober 2023
Dansk Søulykkeregister 1893-1996 15. februar 2017
Danske fyrskibe og deres historier fra byggeår 1829-1987 15. februar 2017
Danske handelsskibe siden ca. 1750 28. maj 2017
DFDS historie 1866-1966 29. april 2018
Drejøkvasernes redere og skippere 29. april 2018
Esbjergs kutterflåde 1870-2016 28. maj 2017
Fanø i sejlskibstiden 15. februar 2017
Fyrtårne i Danmark 15. februar 2017
Hamburg passagerlister 1850-1934 1. maj 2023
Håndbog for Søværnet 1859-1968 3. april 2017
Holmens Hæderstegn 1801-1950 28. marts 2020
Hvem er Hvem i Dansk Søfart 29. august 2017
Lloyds Register of Shipping 1764-1945 15. februar 2017
Lodsruller 1831-1926 15. februar 2017
Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv 28. maj 2017
Marinehistorisk Selskab og Orlogsmuseets Venner 29. august 2017
Marstallere 28. maj 2017
Museet for Søfart 15. februar 2017
Naval Ships of the World 1860 til nutiden 15. februar 2017
Navigationsdirektoratet (Søfartsstyrelsen) 1781-1991 21. november 2020
Navigatørernes Bog - Den Danske Handelsflaades Befalingsmænd 28. maj 2017
Norsk Sjøhistorie siden 1660 15. februar 2017
Norsk søfart ca. 1675-1925 15. februar 2017
Nyboders Husbøger 1732-1924 29. august 2017
Officerer i søetaten 1660-1932 29. august 2017
Omkomne danske søfolk og fiskere 1893-1930 15. februar 2017
Østasiatisk Kompagni 1897-1996 15. februar 2017
Skibsvrag over hele verden 22. november 2019
Småskibsdatabasen ca. 1850-1939 15. februar 2017
Søfolk i engelsktalende landes skibe (Commonwealth) 1918-1941 15. februar 2017
Sønderborg Skipperlaug 1571-1971 4. august 2019
Sønderjyske kilder 28. maj 2017
Søruller 1704 - ca. 1925 4. august 2019
Styrmænd, telegrafister, skippere m.m. uddannet 1921-1991 21. november 2020
Svendborg historie 29. april 2018
Tåsinge Lokalhistoriske Arkiv 28. maj 2017
The Ships List ca. 1800-1960 15. februar 2017
Thisted Lokalhistoriske Arkiv 28. maj 2017
Thurø-skibe 1875-1921 15. februar 2017
Thurøs skibe og søfolk 29. april 2018
Udvandrede mormoner 1840-1931 1. maj 2023
Udvandrerskibe ca. 1860-1950 15. februar 2017
Vragguiden 15. februar 2017
Ved at benytte slaegt-aarhus.dk accepterer du brugen af cookies. Hvis du siger nej tak, er der måske dele af hjemmesiden der ikke vil virke.