Slægtshistorisk Forening, Århus - om søfolk

Efter 1945

Effie Maersk

"Effie Maersk" ca. 1960 (Museet for Søfart)

Title Oprettelsesdato
Aarhus Havn 1854-1977 28. maj 2017
Danmarks Fiskerierhverv 16. marts 2019
Danmarks skibslister 1869-2002 15. februar 2017
Dansk færgehistorisk Selskab (ca. 1880-2013) 15. februar 2017
Dansk færgejournal ca. 1675 til nutiden 15. februar 2017
Dansk polarsejlads 1915-2015 17. februar 2019
Dansk Søfartshistorie Register 16. oktober 2023
Dansk Søulykkeregister 1893-1996 15. februar 2017
Danske fyrskibe og deres historier fra byggeår 1829-1987 15. februar 2017
DFDS historie 1866-1966 29. april 2018
Esbjergs kutterflåde 1870-2016 28. maj 2017
Fyrtårne i Danmark 15. februar 2017
Håndbog for Søværnet 1859-1968 3. april 2017
Holmens Hæderstegn 1801-1950 28. marts 2020
Hvem er Hvem i Dansk Søfart 29. august 2017
Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv 28. maj 2017
Marinehistorisk Selskab og Orlogsmuseets Venner 29. august 2017
Museet for Søfart 15. februar 2017
Naval Ships of the World 1860 til nutiden 15. februar 2017
Navigationsdirektoratet (Søfartsstyrelsen) 1781-1991 21. november 2020
Norsk Sjøhistorie siden 1660 15. februar 2017
Omkomne søfolk, fiskere og passagerer 1939-1951 10. maj 2022
Østasiatisk Kompagni 1897-1996 15. februar 2017
Skibsvrag over hele verden 22. november 2019
Sønderborg Skipperlaug 1571-1971 4. august 2019
Styrmænd, telegrafister, skippere m.m. uddannet 1921-1991 21. november 2020
Svendborg historie 29. april 2018
The Ships List ca. 1800-1960 15. februar 2017
Thisted Lokalhistoriske Arkiv 28. maj 2017
Udvandrerskibe ca. 1860-1950 15. februar 2017
Ved at benytte slaegt-aarhus.dk accepterer du brugen af cookies. Hvis du siger nej tak, er der måske dele af hjemmesiden der ikke vil virke.