Slægtshistorisk Forening, Århus - hjemmesidens logo

Foreningens program for efteråret 2023 byder på 4 foredrag.

Mandag den 11. september

Per Andersen: Aner i krig

De fleste har aner eller familie, der har deltaget i nogle af de krige, Danmark har været indblandet i gennem tiden. Det er altid spændende at dykke ned i historierne om, hvordan, hvornår og hvor disse aner har været involveret i krigshandlingerne. Per Andersen vil i dette foredrag dække de vigtigste kilder om enkeltpersoners deltagelse i Napoleonskrigene, De Slesvigske Krige, 1. Verdenskrig og 2. Verdenskrig.

Mandag den 9. oktober

Asbjørn R. Thomsen: Faddere, sociale relationer i landbosamfundet ca. 1750-1850

Hvem socialiserede forfædrene med i deres daglige liv? Forandrede det sociale liv sig igennem den periode, som foredraget dækker: landboreformperioden, der for de fleste landboers vedkommende betød, at de købte deres jord til selveje, at de fik deres egne marker i stedet for at være bundet til fællesskabet, og de slap for stavnsbåndet. Betød disse store forandringer også noget for folks hverdag - og hvad? Udgangspunktet er forfatterens egne indgående studier af befolkningen i tre sogne i Salling i perioden 1750-1850, ikke mindst en grundig analyse af, hvad fadderrelationerne kan fortælle os.

NB: ændring i programmet for november og december!

Mandag den 13. november

Erik S. Christensen: Norden for lands lov og ret!

Tiden efter pengereformen – eller statsbankerotten – i 1813 var en hård tid for embedsmændene. Ikke mindst i den nordlige del af Danmark, som med tabet af Norge blev et udkantsområde. Kreativiteten for at overleve var stor og på kanten af det lovlige, og moral blev der set stort på. Erik S. Christensen vil fortælle om det, der blev kaldt ”Den store strandingsskandale”, som trak sine tråde fra de kystnære embedsmænd op til by- og herredsfogeden i Horns herred og Frederikshavn købstad.

Mandag den 11. december

Henning Lindberg: Dansk julekulturhistorie i 300 år

1700-tallets mørke juleforståelse med julebuk, kirkegang og julestuer går på forunderlig vis over i 1800-tallets juleforståelse med juletræet, julenissen og et væld af julepynt. Julen får en krise i 1970'erne; men vender stærkt tilbage. Hvilke juletraditioner har holdt siden vikingerne? Hvilke juletraditioner kommer til Danmark udefra? Hvilke juletraditioner er danske? Hvorfor? Hvad siger julen det moderne menneske, og hvor bevæger julen sig hen?

Spørgehjørnet

Herudover gennemføres Spørgehjørnet på DOKK1 på følgende datoer:

  • 8. august
  • 12. september
  • 10. oktober
  • 14. november
  • 12. december

Læs mere om Spørgehjørnet »»

Tid og sted

  • Foredragene starter hver gang kl. 19.15 i Festsalen, Folkehuset Fuglebakken (tidligere Lokalcenter Fuglebakken), Morten Eskesens Vej 2, 8210 Aarhus V..
  • Spørgehjørnet: kl. 13.00-16.00 på DOKK1. 

Betaling

Foredrag: 20 kr. for medlemmer (50 kr. for ikke-medlemmer). Heri er inkluderet kaffe og kage.

  • Spørgehjørnet: gratis.
Ved at benytte slaegt-aarhus.dk accepterer du brugen af cookies. Hvis du siger nej tak, er der måske dele af hjemmesiden der ikke vil virke.