Slægtshistorisk Forening, Århus - hjemmesidens logo

Etablerede interessegrupper

Der er p.t. ingen etablerede interessegrupper.

Hvad er formålet med at oprette interessegrupper?

Formålet med oprettelse af interessegrupper er at hjælpe foreningens medlemmer til at få mere viden og lære nye færdigheder i forhold til egen forskning. Den enkeltes behov for viden og færdigheder er derfor bestemmende for hvilke emner, der i første omgang har interesse.

Den samlede oversigt over de etablerede grupper er imidlertid også tænkt som en kilde til inspiration.

Hvad skal grupperne arbejde med?

Medlemmerne opfordres til - så snart som muligt - at foreslå ét eller gerne flere emner af relevans for medlemmets egen forskning. Kun fantasien sætter grænser! Her er et par eksempler:

  • Kildetyper: Lægdsruller, embedslægearkiver, skolearkiver, jordebøger, matrikelkort, brandforsikringer, landhusholdningsselskabet, tilsyn med udlændinge (Statspolitiet), jernbaner – ekspropriation/erstatning.
  • Slægtsprogrammer: Family Tree Maker, Brothers Keeper, Legacy, Win Family, andre. Sikring af data.
  • Billedbehandling: Gratis programmer eller købeprogrammer, hvordan gør man/hvad kan man i praksis.
  • Formidling: Slægtsbog – fra data til udgivelse. ISBN-nummer – ja eller nej. Tvangsaflevering. Copyright. Hjemmeside – programmer eller programmering. Webhotel - dansk eller udenlandsk. Content Management System (CMS) – hvad skal jeg vælge.

Det kan vise sig vanskeligt at afgrænse et emne. Der kan således være flere emner, der lapper over hinanden; fx er det jo nærmest umuligt i f.m. fremstilling af en hjemmeside eller en slægtsbog ikke at kunne håndtere billedbehandling.

Hvordan sådanne tværgående emner skal håndteres, må drøftes. Det er jo i alt fald tosset at flere grupper beskæftiger sig med det samme - og måske samtidig.

Hvordan organiseres gruppearbejdet?

Grupperne er selvstyrende. Man må altså "sørge for sig selv" i alle forhold. Den enkelte gruppe består kun så længe, den fælles interesse holder den sammen.

Ved meget stor interesse for et emne kan det kan blive nødvendigt at etablere flere grupper med samme emne eller gennemføre et struktureret forløb i én gruppe over flere omgange, så mange medlemmer kommer gennem det samme forløb forskudt i tid.

Mulighed for kommunikation internt i grupperne og mellem grupperne via et forum på hjemmesiden undersøges p.t. Foreningen opkræver ikke gebyr el.lign. for deltagelse i grupperne. Det kan dog eventuelt blive nødvendigt med betaling for lokaleleje/medlemskab "ude i byen".

Hvad kommer der ud af samarbejde i interessegrupper?

Samarbejde i interessegrupper vil give medlemmerne bedre kendskab til hinanden. Derved styrkes såvel de personlige bånd som vidensdeling på tværs i foreningen.

Dette kunne måske på sigt bidrage til, at medlemmer sammen med andre ønsker at deltage i eventuelle fremtidige, fælles projekter med slægts- eller/og lokalhistorisk sigte, f.eks. et kildeindtastningsprojekt eller andet registreringsprojekt - eksempelvis under Stadsarkivaren, Statens Arkiver eller en Lokalhistorisk Samling til gavn for alle slægtsforskere.

Rent konkret er der også kommet en stor linksamling om "Søfolk og deres historie" ud af en interessegruppe. Bliv inspireret - se materialet her »»

Ved at benytte slaegt-aarhus.dk accepterer du brugen af cookies. Hvis du siger nej tak, er der måske dele af hjemmesiden der ikke vil virke.