Hans Christian Bjerg, tidligere overarkivar og chef for Forsvarets Arkiver, Statens Arkiver: Forsvarets arkiver - som personalhistorisk kildegruppe.

I de seneste par hundrede år har hovedparten af den mandlige befolkning i Danmark været i berøring med det militære forsvar. Derfor udgør Forsvarets arkiver en væsentlig kildegruppe for slægtsforskere.