Årsberetning ved generalforsamlingen den 9. marts 2020.

Ved udgangen af 2019 havde Slægtshistorisk Forening, Århus 233 medlemmer fordelt på 217 ordinære medlemmer og 16 husstandsmedlemmer, hvilket er stort set uændret fra årets begyndelse.

Emnerne for foredragene i foråret 2019 var lægdsruller, Mediestream og slægtsforskning før kirkebøgerne. Alle emner blev godt belyst af de respektive foredragsholdere.

Efter generalforsamlingen i marts var der et indlæg ved stadsarkivar Søren Bitsch Christensen om, hvordan vi som slægtshistorisk forening og Stadsarkivet kan bruge hinanden til fælles gavn. Derudover fortalte arkivleder Marianne Vasard Nielsen levende om Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling.

Efterårets foredrag omhandlede dødsboer, faderskabssager, skilsmisser og forbrydelsens ansigt. Også her kom foredragsholderne godt rundt om emnerne.

Der var i gennemsnit 70 deltagere til foredragene hen over året.

Som jeg tidligere har nævnt, er I altid meget velkomne til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer, hvis I har forslag til emner eller foredragsholdere.

”Spørgehjørnet” er blevet en fast del af Slægtshistorisk Forening, Århus’ tilbud til både nuværende og kommende slægtsforskere – medlemmer såvel som måske kommende medlemmer. Deltagerne er blevet bedre til at huske at til¬melde sig på forhånd, hvilket giver bedre mulighed for at tilrettelægge vagtplanen. Der har i gennemsnit været tilmeldt ca. 4 pr. gang, men der er stadig nogle, der kommer uanmeldt. Igen i år skal der fra bestyrelsens side lyde en stor tak til de utrættelige hjælpere Finn, Tove, Jesper og Johannes.

Som jeg nævnte i beretningen for 2018, har Slægtshistorisk Forening, Århus indgået en partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere. Det giver os nogle økonomiske fordele: bl.a. modtager vi tilskud fra Danske Slægtsforskere i forhold til det antal af vore medlemmer, som også er medlem af Danske Slægts-forskere. Men ikke mindst kan vi via Danske Slægtsforskere være med til at påvirke beslutningstagerne, f.eks. Rigsarkivet. Derudover kan vore arrangementer jo også ses på Danske Slægtsforskeres hjemmeside.

Som et resultat af dette samarbejde afholdt vi den 23. oktober 2019 sammen med Danske Slægtsforskere et lokalt fremstød på Godsbanen. De inviterede var alle medlemmer af Danske Slægtsforskere og nogle samtidig også medlemmer af vores forening. Der deltog ca. 80 i arrangementet, som udover præsentationer fra Danske Slægtsforskere og vores forening også bød på et interessant indlæg fra arkivar Thomas Norskov Kristensen fra Stadsarkivet, som gav mange gode råd og tips. Arrangementet resulterede ikke umiddelbart i tilgang af nye medlemmer til vores forening, men det var en god anledning til at få hilst på andre slægtsforskere i en anden sammenhæng end ved vore egne foredragsmøder.

Danske Slægtsforskere gør et stort arbejde med digitalisering af utallige slægts- og lokalhistoriske bøger, der bliver lagt på Slægtsforskernes Bibliotek til gavn for alle slægtsforskere, der således får let adgang til enorme mængder materiale, som det ofte ellers ville være svært at få fat i. Derfor besluttede bestyrelsen også at blive sponsor for biblioteket for på den måde at vise, at vi sætter pris på den service, vi får på den måde.

Den 7. september 2019 var der arrangeret en medlemsudflugt til Møgeltønder. Turen, som var tæt på udsolgt, havde Steen Ivan Hansen som kyndig guide og omfattede guidet rundvisning på Schackenborg Slot, frokost på Schackenborg Slotskro og et besøg i Møgel¬tønder kirke. En meget oplevelsesrig tur – tilmed i det dejligste solskinsvejr

Da økonomien i foreningen ser godt ud – det vil I høre mere om under kassererens beretning - modtager bestyrelsen meget gerne forslag til andre medlemsudflugter eller lignende fællesarrangementer.

Efter kaffepausen vil Ejvind Hansen, som er medlem af vores egen forening, fortælle om sin slægtsbog ”Livet på landet i første halvdel af 1900-tallet”. Bogen giver et eksempel på en lidt anderledes måde at bruge de mange oplysninger, vi får samlet.

Jeg vil slutte denne beretning med at sige tak til mine bestyrelseskolleger for deres indsats og det gode samarbejde i det forløbne år.

Og hermed indstiller vi bestyrelsens beretning til generalforsamlingens velvillige behandling.