Slægtshistorisk Forening, Århus - hjemmesidens logo

Årsberetning ved generalforsamlingen den 13. marts 2023.

Ved udgangen af 2022 havde Slægtshistorisk Forening, Århus 219 betalende medlemmer fordelt på 200 ordinære medlemmer og 19 hus¬standsmedlem¬mer, hvilket stort set er uændret fra årets begyndelse.

Da coronarestriktionerne blev lempet i løbet af 2022, flyttede vi efterårets foredrag fra DOKK1 og tilbage til Lokalcenter Fuglebakken (nu Folkehuset Fuglebakken).

Vi blev dog ikke helt forskånet for programændringer i årets løb. Forårets første foredrag i januar måtte aflyses på grund af coronarestriktioner og flyttes til efterårssæsonen. Og forårets to øvrige foredrag byttede plads på grund af sygdom hos den ene foredragsholder. Generalforsamlingen fik vi dog afviklet som planlagt.

Det overordnede tema for forårets foredrag var ”Kriminalsager”, hvorimod efterårets foredrag ikke havde et decideret tema, men bl.a. bød på et velbesøgt foredrag om FamilySearch.

Alle årets foredragsholdere kom godt rundt om deres respektive emner.

Der var i gennemsnit 44 deltagere til foredragene hen over året.

Coronarestriktionerne betød, at Spørgehjørnet måtte aflyses i januar og februar, men det blev genoptaget igen i marts. Der har i gennemsnit været 3-4 spørgere pr. gang. Derudover har Elin Danm Madsen jævnligt modtaget spørgsmål pr. mail, som hun sammen med Spørgehjørnets trofaste hjælpere har fundet svar på. Hjælperne bestod i årets løb af Finn, Erik, Jesper og Johannes. Johannes valgte dog sidst på året at trække sig som hjælper. Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til de fire herrer for deres utrættelige hjælp og støtte i forbindelse med afholdelse af Spørgehjørnet.

Slægtshistorisk Forening, Århus sponserede også i 2022 Slægtsforskernes Bibliotek som en påskønnelse for deres store arbejde med bl.a. digitalisering af diverse arkivalier. Sponsoratet lød i 2022 på 1.000 kr.

Årets medlemsudflugt fandt sted den 21. maj 2022, hvor målet var Christiansfeld. Her fik vi bl.a. en guided byrundvisning samt frokost på Brødremenighedens Hotel. 30 medlemmer deltog i turen.

Kassereren vil senere redegøre for foreningens økonomi, som fortsat er god.

Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til såvel foredrag som medlemsudflugter eller lignende fællesarrangementer til gavn for Foreningens medlemmer.

Efter pausen vil Svend-Erik Christiansen fortælle om Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv.

Jeg vil slutte denne beretning med at sige tak til mine bestyrelseskolleger for deres indsats og det gode samarbejde i det forløbne år.

Og hermed indstiller vi bestyrelsens beretning til generalforsamlingens velvillige behandling.

Ved at benytte slaegt-aarhus.dk accepterer du brugen af cookies. Hvis du siger nej tak, er der måske dele af hjemmesiden der ikke vil virke.