Årsberetning ved generalforsamlingen den 25. maj 2020.

Ved udgangen af 2020 havde Slægtshistorisk Forening, Århus 227 medlemmer fordelt på 208 ordinære medlemmer og 19 husstandsmedlemmer, hvilket stort set er uændret fra årets begyndelse.

2020 var i sandhed et underligt år fyldt med restriktioner på grund af COVID-19, der ramte Danmark i slutningen af februar og betød nedlukning af bl.a. foreningsaktiviteter mere eller mindre fra midten af marts og resten af året.

Restriktionerne påvirkede også vores forening. Vi nåede at afholde foredragene i januar, hvor emnet behandlede DNA og slægtsforskning, og i februar hvor temaet var uægte børn og ugifte forældre. Generalforsamlingen med efterfølgende indlæg ved vort medlem Ejvind Hansen blev afholdt kun et par dage, før nedlukningen af landet. Men forårets sidste foredrag i april måtte vi desværre aflyse.

Ved at flytte stedet for afholdelse af foredragene fra vores sædvanlige lokaler på Lokalcenter Fuglebakken til Store Sal på DOKK1 blev vi i stand til at over-holde restriktionerne om bl.a. forsamlingsforbud, afstand m.m. Det betød, at vi kun var nødsaget til at aflyse efterårets første foredrag i september, men vi var i stand til at gennemføre efterårets 3 øvrige foredrag, hvor emnerne var selv-mord, dødsårsager og distriktslæger m.m. Bestyrelsen arbejder på, at de aflyste foredrag kan afholdes på et senere tidspunkt.

Også i 2020 kom vore foredragsholdere godt rundt om emnerne.

Der var i gennemsnit 54 deltagere til foredragene hen over året. Det lavere deltagerantal skyldes uden tvivl forholdene omkring COVID-19.

Som jeg tidligere har nævnt, er I altid meget velkomne til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer, hvis I har forslag til emner eller foredragsholdere.

COVID-19 bevirkede desværre også, at vi måtte aflyse Spørgehjørnet det meste af året. Det lykkedes kun at afholde det i januar, februar og marts, inden DOKK1 lukkede for aktiviteter. Heldigvis har det ikke afholdt medlemmerne fra at maile spørgsmål til Elin Madsen. Sammen med Spørgehjørnets trofaste hjælpere Finn, Tove, Jesper og Johannes er det lykkedes at besvare samtlige spørgsmål. Vi vil gerne fortsat opfordre medlem¬merne til at indsende spørgs-mål, hvis I møder et uoverstigeligt problem i jeres forskning som kan klares pr. mail.

Som I sikkert ved, gør Danske Slægtsforskere et stort arbejde med digitalisering af utallige slægts- og lokalhistoriske bøger, der bliver lagt på Slægtsforskernes Bibliotek til gavn for alle slægtsforskere, der således får let adgang til enorme mængder materiale, som det ofte ellers ville være svært at få fat i. Dette er grunden til, at bestyrelsen besluttede, at Slægtshistorisk Forening, Århus også i 2020 var sponsor for biblioteket for at vise vores påskønnelse af deres store arbejde.

2020 var også 100 året for Genforeningen. I den anledning havde bestyrelsen planlagt en medlemsudflugt til Sønderjylland igen med Steen Ivan Hansen som kyndig guide. Turen skulle have fundet sted den 12. september 2020, men måtte som så meget andet aflyses på grund af COVID-19. I stedet forsøgte vi at gennemføre turen den 24. april i år, hvilket desværre heller ikke lykkedes grundet COVID-19. Turen er nu planlagt til at finde sted lørdag den 2. oktober i år, hvor vi helt bestemt regner med at komme af sted. Der er fortsat enkelte ledige pladser til turen.

Foreningens økonomi er fortsat god, hvilket I vil høre mere om under kassererens beretning. Derfor modtager bestyrelsen meget gerne forslag til medlemsudflugter eller lignende fællesarrangementer.

Efter pausen vil Henrik Andresen, som er medlem af vores forening, fortælle om søfolk på baggrund af det store arbejde interessegruppen omkring søfolk har lavet.

Jeg vil slutte denne beretning med at sige tak til mine bestyrelseskolleger for deres indsats og det gode samarbejde i det forløbne år.

Og hermed indstiller vi bestyrelsens beretning til generalforsamlingens velvillige behandling.