Slægtshistorisk Forening, Århus - om søfolk

Før 1800

Ostindien

Asiatisk Kompagnis fregat "Christianshavn"
anløber Cape Town på rejse til Tranquebar (Museet for Søfart)

Title Oprettelsesdato
Aabenraa søfolk 1759-1869 28. maj 2017
Aarhus skippere ca. 1600-1900 28. maj 2017
Aarhus søfolk ca. 1680-1748 28. maj 2017
Dansk færgejournal ca. 1675 til nutiden 15. februar 2017
Dansk Søfartshistorie Register 16. oktober 2023
Dansk-Ostindiske personalia og data indtil ca. 1850 15. februar 2017
Dansk-vestindiske og guineiske personalia og data 28. maj 2017
Danske handelsskibe siden ca. 1750 28. maj 2017
Den danske flådes officerer og mandskab indtil ca. 1850 4. december 2022
Dragørs maritime historie 29. april 2018
Eksaminerede danske skippere og styrmænd i perioden 1707-1839 15. februar 2017
Fanø i sejlskibstiden 15. februar 2017
Flådens divisionsbøger (mandskabsfortegnelser) 1770-1856 4. august 2019
Flådens historie siden 1600-tallet 15. februar 2017
Fyrtårne i Danmark 15. februar 2017
Københavns skipperlav 28. maj 2017
Lloyds Register of Shipping 1764-1945 15. februar 2017
Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv 28. maj 2017
Marinehistorisk Selskab og Orlogsmuseets Venner 29. august 2017
Museet for Søfart 15. februar 2017
Navigationsdirektoratet (Søfartsstyrelsen) 1781-1991 21. november 2020
Norsk Sjøhistorie siden 1660 15. februar 2017
Norsk søfart ca. 1675-1925 15. februar 2017
Nyboders Husbøger 1732-1924 29. august 2017
Officerer i søetaten 1660-1932 29. august 2017
Orlogsværftets tegninger 1630-1890 15. februar 2017
Øresundstoldens regnskaber 1557-1857 15. februar 2017
Provinsens søfart ca. 1700-1832 15. februar 2017
Skibsvrag over hele verden 22. november 2019
Skipperjournaler fra København 1780-1828 4. december 2022
Søetatens skifteprotokoller m.m. 1670-1752 29. august 2020
Sønderborg Skipperlaug 1571-1971 4. august 2019
Sønderborg Skipperlaug og et Brudstykke af Byens Søfartshistorie 4. august 2019
Sønderjyske kilder 28. maj 2017
Søruller 1704 - ca. 1925 4. august 2019
Søruller 1716-1918 28. maj 2017
Svensk søfart fra ca. 1600 15. februar 2017
Tåsinge Lokalhistoriske Arkiv 28. maj 2017
Vragguiden 15. februar 2017
Waterschout forhyringsprotokoller 1768-1859 15. februar 2017
Ved at benytte slaegt-aarhus.dk accepterer du brugen af cookies. Hvis du siger nej tak, er der måske dele af hjemmesiden der ikke vil virke.